+48 505 253 668

 geodezja.mad@gmail.com

ul. Boya Żeleńskiego 8

51-160 Wrocław 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

:: oferta ::

budownictwo jedno i wielorodzinne

 

- mapa do celów projektowych

- analiza granic, wznowienia lub ustalenia przebiegu granic przed rozpoczęciem inwestycji

- wytyczenie budynku jedno lub wielorodzinnego 

- obsługa realizacji inwestycji - tyczenia sieci, układu drogowego szczegółów z PZT

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych (mapa powykonawcza)

- obmiary powierzchni i kubatury lokali

prace prawne

 

- analiza stanu prawnego nieruchomości

- wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie pkt. granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

- mapy z projektem podziału nieruchomości (ustawa o gosp. nieruchomościami oraz ZRiD)

- projekty scalenia i podziału nieruchomości

- sporządzenie innej mapy do celów prawnych, np. podział do korzystania (Quoad  Usum)

fotogrametria (nalot z drona)

 

- ortofotomapy 

- numeryczne modele terenu (chmury punktów)

- modelowanie 3D obiektów rzeczywistych

- bilanse prac ziemnych/hałd kruszwa/piasku/węgla etc. (obliczanie objętości)

- określanie współczynników wegetacji dla potrzeb rolnictwa i leśnictwa

- inspekcje farm fotowoltaicznych

realizacja inwestycji

 

- geodezyjne opracowanie projektu 

- założenie osnowy realizacyjnej (sytuacyjno-wysokościowej) wraz z wyrównaniem

- wytyczenia szczegółów charakterystycznych z planu zagospodarowania terenu (projekt)

- pomiary kontrolne oraz powykonawcze elementów zanikających

- sporządzanie dokumentacji z pomiarów kontrolnych oraz powykonawczych

- prace inwentaryzacyjne w celu sporządzenia mapy powykonwaczej